Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

BILTEN - 18.novembar 2015.godine


LU “Gornja Resava“ Despotovac
Del.Br.241: /15
Dana : 23..11.2015 god.

B I L T E N

          Na sednici Upravnog odbora L.U.“Gornja Resava“ Despotovac , koja je održana dana 18.11.2015 godine u Despotovcu donete su sledeće:

O D L U K E

1. Odlučeno je da se 22.11.i 29.11.2015. godine lovi fazan, a da se nakon tog datuma sama lovačka sekcija izjasni o tome koju će vrstu lova obavljati i to : lov sitne divljači – fazan ili lov krupne divljači – divlja svinja.

2. Odlučeno je da se prekine sa pojedinačnim lovom divlje svinje iz razloga što je do sada od ukupno planiranih 24 komada za odstrel, odstreljeno 11 divljih svinja. Članovi Upravnog odbora informisani su o tome da se još 8 grla divljih svinja nalazi u monitoringu.

3. Dana 13.12.2015. godine LU “Gornja Resava“ Despotovac organizuje na teritoriji lovačke sekcije Lomnica GRUPNI LOV DIVLJE SVINJE, VUKA, ŠAKALA I LISICE za sve članove Udruženja i lovce goste članove drugih Udruženja , s tim da lovci „GOSTI“ ne plaćaju učešće u lovu. Lov će se obavljati isključivo lovačkim puškama – dok se upotreba olučenih cevi zabranjuje iz bezbednosnih razloga. Kotizacija 450 dinara. Ručak po završenom lovu.

4. Članovi Upravnog odbora upoznati su sa finansijskim izveštajem o izvršenom komercijalnom lovu srndaća u toku 2014/2015. u lovačkoj sekciji Zlatovo gde je iste godine ostvaren prihod od 118.250,00 dinara, s tim što sekciji Zlatovo pripada 30%  ili 35.475,00 dinara, dok je u 2015/2016. godini ostvaren prihod od 57.720,00 dinara s tim što sekciji pripada 30% ili 17.316,00 dinara. U lovačkoj sekciji Grabovica u toku 2015/2016. godine ostvaren je prihod od 71.300,00 dinara s tim što im se vraća 21.390,00 dinara.

U Despotovcu                                                                             Predsednik Udruženja
23.11.2015 godine                                                                              Dragan  Ilić