Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

Kontakt


Lovačko udruženje "Gornja Resava"

Resavska 3

35213 Despotovac

Telefon: 035 / 611 - 582

e-mail: lugornjaresava@hotmail.com


Matični broj: 07283881
PIB: 100881738

TEKUĆI RAČUN: 200-2370650101899-74
(Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd)

TEKUĆI RAČUN: 160-18402-63
(Banca Intesa A.D.- Beograd)

TEKUĆI RAČUN: 160-302966-68
(Banca Intesa A.D.- Beograd)