Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

Lovište "Dubovnica"


Lovište “Dubovnica” se prostire na površinama šuma, zemljišta i voda dela teritorije opštine Despotovac, Pomoravski okrug, Republika Srbija.

Površina lovišta  
Ukupna površina lovišta iznosi 17.254 ha
Struktura površine lovišta  
Šume i šumsko zemljište 4.257 ha
Livade i pašnjaci 2.539 ha
Njive (oranice) 8.647 ha
Voćnjaci i vinogradi 751 ha
Ostalo 1.032 ha
Lovna i nelovna površina  
Lovna površina 16.222 ha
Nelovna površina 1.032 ha

Lovište “Dubovnica” pripada brdskom tipu lovišta jer je pretežni deo površina lovišta preko 200 metara nadmorske visine.
Nadmorska visina u lovištu se kreće od 160 m do 632 m.
Spada u otvorena lovišta sa blagom tendencijom smanjenja lovno-produktivnih površina.

 

Lovište "Dubovnica"