Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

Lovačke sekcije


Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac čine 13 sekcija:

 1. Beljajka
 2. Bukovac
 3. Grabovica
 4. Despotovac
 5. Lipovica
 6. Lomnica
 7. Miliva
 8. Panjevac
 9. Plažane
10.Trućevac
11.Vitance
12.Vojnik
13.Zlatovo
 

Lovište "Dubovnica"