Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

BILTEN - 29.februar 2016.godine


LU “Gornja Resava“ Despotovac
Broj: 29/16
Dana: 29.02.2016 godine

B I L T E N    1/2016

Na sednici Skupštine LU “Gornja Resava“ Despotovac održanoj dana 26.02.2016. godine u Despotovcu donete su sledeće:

O D L U K E

1. Verifikaciona komisija verifikovala je mandate novoizabranim članovima Upravnog odbora i Skupštine LU “Gornja Resava“ Despotovac

2. Usvojen je izveštaj predsednika LU “Gornja Resava“ Despotovac o radu Upravnog odbora i Lovačkog udruženja u toku 2015. godine

3. Usvojen je izveštaj o radu Disciplinske komisije u toku 2015. godine

4. Usvojen je izveštaj o Finansijskom poslovanju za 2015. godinu podnet od strane knjigovodstvene agencije

5. Skupština je usvojila Finansijski Plan za 2016. godinu, visinu lovačke članarine za 2016/2017. godinu, koja će se plaćati u tri mesečne rate i to :

- visina lovačke članarine za lovnu 2016/2017. godinu iznosi 12.000,00 dinara

- za povlašćene članove, 20 godina lovstva i 60 godina starosti, iznosi 8.500,00 dinara

- za počasne članove, 30 godina lovstva i 70 godina starosti, iznosi 4.000,00 dinara

6. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu

7. Usvojen je završni račun za 2015 .godinu podnet od strane knjigovodstvene agencije

8. Skupština je donela odluku da se uđe u proces za kupovinu Fazanerije

9. Skupština je izabrala komisiju za promenu Statuta Lovačkog udruženja i to: Ilić Dragan, Bogosavljević Vladan, Marjanović Zlatko, Matić Danijel, Vujadinović Milovan, Milutinović Goran, Mirković Slavoljub i Radivojević Milun.

10. Usvojen je predlog da lovci koji do 01.06.2016. godine ne uplate lovačku članarinu, plaćaju po 500,00 dinara za svaki mesec zakasnele uplate lovačke članarine. Usvojen je predlog da lovački podmladak i lovdžike (žene lovci) ne plaćaju lovačku članarinu.

U Despotovcu                                                             Predsednik Skupštine LU

29.02.2016 godine                                                          dr Zlatko Marjanović