Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

BILTEN - 14.april 2016.godine


LU “Gornja Resava“ Despotovac
Del.Br.53: /16 ; Dana : 14.04.2016. godine

 

B I L T E N

 

Na sednici Upravnog odbora LU “Gornja Resava“ Despotovac, koja je održana dana 13.04.2016 godine u Despotovcu donete su sledeće:

O D L U K E

 

- Upravni odbor doneo je odluku o usvajanju Godišnjeg Plana Gazdovanja Lovištem za lovnu 2016/17 godinu.

- Doneta je odluka da se usvaja cenovnik sa tržišnim cenama ulovljene divljači i njenih delova za lovnu 2016/17. godinu.

- Usvojen je spisak pratioca u pojedinačnom lovu u celosti na predlog Radnika Stručne Službe.

- Upravni Odbor formirao komisiju za ocenu trofeja u sledećem sastavu: Predsednik komisije za ocenu trofeja je Radnik Stručne Službe Miroslav Milošević, članovi Lovočuvari Srba Milošević i Zlatko Velimirović, rezervni članovi komisije su Podpredsednik LU Vladan Bogosavljević i Sekretar LU Vladan Veselinović.

- Primljeni su novi članovi u Lovačko udruženje i to: Jovan Gvozdenović, Predrag Pantić, Dragan Pantić, Đorđe Dobrosavljević i Slobodan Bijelić.

- Upravni Odbor doneo odluku i odobrio sekciji Zlatovo novčanu pomoć za završetak lovačkog doma u vrednosti od 40.000, 00 dinara.

- Upravni Odbor doneo odluku da se Radniku Stručne Službe- Upravniku Lovišta poveća lični dohodak. Samim tim i promeniti aneks ugovora samo u tom segmentu.

 

U Despotovcu                                                   Predsednik Udruženja :

13.04.2016 godine                                           ____________________
                                                                                Dragan Ilić